Thông báo lỗi "The security log on this system is full. Only administrator can log on o fix the problem" khi đăng nhập vào máy tính

Khi đăng nhập tài khoản người dùng xuất hiện thông báo lỗi " The security log on this system is full. Only administrator can log on o f...

Khi đăng nhập tài khoản người dùng xuất hiện thông báo lỗi "The security log on this system is full. Only administrator can log on o fix the problem"
Nguyên nhân: 
- Nhật ký bảo mật trên hệ thống này đã đầy. Chỉ quản trị viên mới có thể đăng nhập để khắc phục sự cố.
- Trong XP hoặc Windows 7 khi người dùng không phải là thành viên của Nhóm Quản trị viên cố gắng đăng nhập, họ nhận được thông báo lỗi này: Nhật ký bảo mật trên hệ thống này đã đầy. Chỉ quản trị viên mới có thể đăng nhập để khắc phục sự cố.
Để giải quyết vấn đề này:
- Đăng nhập vào máy tính người dùng với tư cách Quản trị viên hoặc người sử dụng là thành viên của Nhóm Quản trị.
- Truy cập vào Start / Control Panel / Administrative Tools chọn Event Viewer
*Trong Windows XP
Trong của sổ bên trái chọn chuột phải vào Security chọn Clear All Event (Save chỉ khi bạn muốn có một bản sao của các bản ghi.)

*Trong Windows 7

- Trong của sổ bên trái chọn chuột phải vào Security chọn Clear Log... (Save chỉ khi bạn muốn có một bản sao của các bản ghi.)
Để ngăn ngừa sự cố xẩy ra:
- Trong của sổ bên trái chọn chuột phải vào Security chọn Properties 

Của số xuất hiện trong tab General phần When maximum event log size is reached
chọn dòng Overwrite events as needed (oldest events first)

Related

Windows 5671283981655368986

Post a Comment

Chào bạn, nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại ý kiến nhận xét của bạn đều rất quan trọng.

emo-but-icon

Hot in week

Recent

Comments

Tin liên quan

Loading...

Thống kê truy cập

Followers

item