File Excel found Unreadable content in

File Excel found Unreadable content in"...." Do you want to recover the contents of the workbook ? If you trurt the source of the wordbook, click here.
File excel mở lên báo lỗi

Cách khác phục

- Đăng nhập vào tài khoản Gmail
- Soạn 1 thư gửi đến chính địa chỉ của mình, sau đó click vào file mail mới nhận rồi mở bằng google
Dowload file theo hướng dẫn hình trên
Sau khi download về và mở file lên chon yes
File Excel found Unreadable content in File Excel found Unreadable content in Reviewed by Thanh Vuong on 9:28 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.