Chuyển cuộc gọi sang máy khác khi máy bận hoặc không nghe

Trong hệ thống điện thoại nội bộ của công ty khi người dùng sử dụng điện thoại nội bộ gọi từ phòng ban này sang phòng ban khác, nếu số máy nội bộ nhận cuộc gọi đang bận hoặc không nghe máy sẽ tự động chuyển sang số máy khác cùng phòng. Cách thực hiện như sau:
Cách 1: Dùng phần mềm PBX Unified

Đăng nhập vào phần mềm quản lý tổng đài chọn mục 4.1.2 FWD/DND
- Extension Number / Name: chọn số cần chuyển
- For external calls: chọn trạng thái và số nhận khi máy bận hoặc không nghe (sau 3 tiếng chuông)
Chọn Apply -> OK
Cách 2: Dùng câu lệnh
- Trên máy A (máy cần chuyển khi bận hoặc không nghe)
Nhập cú pháp: *7105 + số máy tới #
Ví dụ: Máy a là 301, máy B là 302 
Bấm *7105302#
Muốn hủy lệnh chọn *7100#

Chuyển cuộc gọi sang máy khác khi máy bận hoặc không nghe Chuyển cuộc gọi sang máy khác khi máy bận hoặc không nghe Reviewed by Thanh Vuong on 3:16 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.