Cách sửa lỗi Fn bị đảo ngược

Bạn đã từng gặp trường hợp bàn phím của bạn phải nhấn phím Fn mới bấm được số chưa ? các phím có ký hiệu màu cùng với phím Fn
cụ thể ở đây mình bấn phím F2, F3, F4, F5, F6, F7 là chỉnh âm thanh, độ sang hay,àm hình
Nhưng khi bấm kết hợp phím Fn thì bình thường
http://ho.lazada.vn/SHWrBt
Hướng xử lý trong trường hợp này Bạn nhấn tỏ hợp phím Fn + Num lock là xong.
Cách sửa lỗi Fn bị đảo ngược Cách sửa lỗi Fn bị đảo ngược Reviewed by Thanh Vuong on 2:39 PM Rating: 5

1 comment:

Powered by Blogger.