Tạo scripts Logon / Logoff

Hướng dẫn cách tạo scripts Logon / Logoff
I- Mục đích: Khi máy tính trong hệ thống đã join domain và đăng nhập bằng tài khoản AD sẽ tự động sinh ra:
1/ Ổ địa mạng (MAP) đã được phân quyền theo tài khoản
2/ Icon trên desktop
II- Các bước thực hiện:
1/ Đăng nhập vào server
Vào RUNmstsc và chọn OK
Nhập địa chỉ IP Server chọn Connect
Nhập mật khẩu đăng nhập vào Server
2/ Group Policy Management

Vào mục Group Policy Management
Right click vào Group cần tạo scripts và chọn Create a CPO in this domain, and Link it here
Xuất hiện hộp thoại như trên, nhập tên GPO (vi dụ GPO-CNTT) tương ưng cho nhóm CNTT trên AD
Right click vào GPO-CNTT chon Edit
Chọn Scripts (Logon/Logoff) như hình trên, Properties

Chọn Add xuất hiện hộp thoại sau
- Scripts Name: chọn đường dẫn lưu file kis32 
- Scripts Parameters: Nhập tên file .kis (vi dụ: NAME-OF-GROUP.kix)
- Download 02 file về giải nén và lưu vào thư mục trên AD (Netlogon)
Chon Ok để hoàn thành
Tạo scripts Logon / Logoff Tạo scripts Logon / Logoff Reviewed by Thanh Vuong on 8:55 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.