Tạo Mail Box trên Exchange Management Console

Đăng nhập vào Exchange Management Console  Chọn  Organization Configuration -> Mailbox , Right click vào của sổ chính chọn New Mailbox...

Đăng nhập vào Exchange Management Console 
Chọn Organization Configuration -> Mailbox, Right click vào của sổ chính chọn New Mailbox Database 
Nhập tên Mailbox database và chọn server lưu trữ -> Next
Chọn đường dẫn lưu trữ folder và file database -> Next
View thông tin database -> Next
Chọn Finish để hoàn thành quá trình tạo Mailbox database

Related

Thủ thuật máy tính 1769212046559804232

Post a Comment

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Thống kê truy cập

item