Tạo Mail Box trên Exchange Management Console

Đăng nhập vào Exchange Management Console 
Chọn Organization Configuration -> Mailbox, Right click vào của sổ chính chọn New Mailbox Database 
Nhập tên Mailbox database và chọn server lưu trữ -> Next
Chọn đường dẫn lưu trữ folder và file database -> Next
View thông tin database -> Next
Chọn Finish để hoàn thành quá trình tạo Mailbox database

Tạo Mail Box trên Exchange Management Console Tạo Mail Box trên Exchange Management Console Reviewed by Thanh Vuong on 10:46 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.