Hướng dẫn trỏ tên miền (domain) về Blogspot

Bước 1: Đăng nhập vào blogspot Bước 2: vào phần Cài đặt -> Cơ bản ở phần Địa chỉ blog chọn Cài đặt miền của bên thứ ba và nhập tê...

Bước 1: Đăng nhập vào blogspot

Bước 2: vào phần Cài đặt -> Cơ bản ở phần Địa chỉ blog chọn Cài đặt miền của bên thứ ba và nhập tên miền bạn cần trỏ vào.
Sau khi Lưu sẽ hiện như hình dưới:
Đăng nhập vào quản trị tên miền và khai báo các giá trị như hình dưới
Chờ vài phút sau vào blog chọn Lưu và kết quả như sau:

Related

Website 7856244580935810379

Post a Comment

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Thống kê truy cập

item