Cách đổi số thành chữ trong Excel

B1. Mở Exel lên vào theo đường dẫn:

+ Đối với Exel 2003 vào Tool -> Addins -> Browse tìm nơi để file Doiso.xla -> OK.

+ Đối với Exel 2007 kick chuột phải vào biểu tượng Microsoft Exel (ở trên cùng, bên phải) chọn Customize Quick access toolbar ->Add_ins -> Go (ở dưới cùng) -> Browse tìm nơi để file Doiso.xla -> OK.

+ Đối với Exel 2010 vào File -> Options xuất hiện hộp thoại Excel Options chọn Add-ins -> Go -> Browse tìm nơi để file Doiso.xla -> OK.

Download file Doiso.xla

B2. Thao tác trên Excel

Mở file Excel lên và gõ cú pháp như sau:

=vnd(ô cần đổi số)  -> Enter


Cách đổi số thành chữ trong Excel Cách đổi số thành chữ trong Excel Reviewed by Thanh Vuong on 2:22 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.